کشت بافت پایه های میوه

یکی از فعالیت های ویژه مرکز تولید پایه های رویشی میوه های دانه دار و هسته دار است. پایه های رویشی که به شیوه کشت بافتی تولید می گردد در یکی از گلخانه های مجزا مرکز فرآیند پس از تولید آزمایشگاهی را سپری می کند. افتخار داریم عنوان کنیم تولید پایه های رویشی مرکز به نیاز نهالستان کاران سراسر کشور پاسخ های مثبت داده است. در زیر ضمن ارائه تصاویر فرآیند تولید پایه های رویشی در مرکز به شناسایی این پایه ها و توانمندی های آنها پرداخته می شود.
متقاضیان خرید پایه ها می توانند به بخش فروش سایت مراجعه نمایند

مراحل تولید پایه های رویشی انواع میوه ها در مرکز

پایه های رویشی

استفاده از پایه های رویشی در احداث باغهای میوه دنیا به دلیل مزایای آنها از سالیان قبل آغاز و در حال حاضر به شدت در حال توسعه است. به شرط انتخاب صحیح یا استفاده از این پایه ها امکان دستیابی به مزایای زیر حاصل میگردد:

  • احداث باغهای میوه مدرن و متراکم
  • همگن بودن باغ و سهولت در انجام عملیات داشت و برداشت
  • افزایش بهره وری مصرف آب و کاهش هزینه های تولید میوه
  • کاهش دوره نونهالی و عملکرد در هکتار بیشتر
  • کاهش عادت سال آوری یا تناوب باردهی در باغ های میوه
  • افزایش خصوصیات کیفی میوه مانند شکل، رنگ و زمان رسیدن
  • القا مقاومت یا تحمل به شرایط نا مساعد محیطی و آفات و بیماریها

پایه های رویشی تولید شده در این مرکز در دو گروه هسته دار و دانه دار قرار می گیرند.

محصولات مرتبط

کشت بافت گل محمدی و گیاهان دارویی

پر افتخارترين فعاليت مركز بيوتكنولوژي دكتر رستگار، تكثير به شيوه كشت بافت و طراحي اولين باغ مادري گل محمدي ايران است. خاستگاه و موطن اصلي

fa_IRفارسی