خانم آیلین آگاهی مؤسس و بنیان گذار کافه داونتیسم می باشد. داونتیسم اولین کافه در خاورمیانه است که گردانندگان آن عزیزان سندرم داون و اوتیسم هستند. وی طی بیست سال گذشته آموزش موسیقی به کم توانان ذهنی را در دستور کار خود داشته است که نتیجه آن اجرای بیش از سیصد کنسرت در داخل و خارج از کشور می باشد. آیلین آگاهی اولین فعالیت خود را در سال 1382 در مرکز توانبخشی تهران آغاز کرده است.

آیلین آگاهی به همراه کودکان مبتلا به سندرم داون و اوتیسم خود در حال اجرای موسیقی در موزه گل محمدی ایران واقع در مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار

fa_IRفارسی