مسئولین بخش کارآفرینی اجتماعی و هلدینگ کشاورزی رسالت ‏روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 از مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار بازدید به عمل آوردند. در این بازدید دکتر رستگار به معرفی تمامی بخش های مجموعه پرداخت.

fa_IRفارسی