مدیران جهاد کشاورزی و گردشگری شهرستان رباط کریم ‏روزچهار شنبه مورخ 1401/11/19 از مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار بازدید به عمل آوردند. در این بازدید دکتر رستگار به معرفی تمامی بخش های مرکز پرداخت.

en_USEnglish