200هزار پایه میوه در اندازه ای گوناگون انواع جی اف ، جی ان، پیرودوارف، گزیلا و میروبالان را آماده عرضه دارد .

قابل توجه  باغداران ، نهالستان داران و جهاد های کشاورزی  سراسرکشور، مرکز بیوتکنولوژی  دکتر رستگار 200 هزار پایه میوه در اندازه ای  گوناگون انواع جی اف ، جی ان، پیرودوارف، گزیلا و میروبالان را آماده عرضه دارد .

متقاضيان مي توانند درخواست خود را از طريق شماره تماس مركز 56575171-021 و يا از طريق شماره فكس 56573809-021 همچنين از طريق آدرس ايميل مركز rastegar@rastegarbiotech.com ارسال كنند.

 

 پایه GF

  

 

پایه GN

 

پایه گزیلا 6

 

پایه پیرودوآرف

 

پایه 29C