گل هاي زينتي مينياتوري درون شيشه اي
توليد گل هاي زينتي مينياتوري همچون رز از دست آوردهاي قابل توجه اين مجموعه است. اين گل هاي مينياتوري زيبا با ابعاد يك تا يك و نيم سانتيمتر بر روي شاخه هايي به طول ده تا پانزده سانتيمتر درون شيشه هاي وي‍ژه توليد مي شوند و بدون نياز به آبياري و مراقبت هاي خاص چندين ماه مي توانند به حيات خود ادامه داده و زينت بخش منازل و اماكن گوناگون اداري و آموزشي باشند.