نشریات مرکز
ماهنامه بين المللي " گلخانه داران " با مدير مسئولي و صاحب امتيازي دكتر ايرج رستگار به صورت ماهانه منتشر و در سراسر كشور توزيع مي گردد. مجله فوق صرف نظر از ايران در كشورهاي افغانستان و تاجيكستان نيز پخش مي شود. ضمنا روابط عمومي مجله ي ” گلخانه داران ” افتخار دارد به آگاهي برساند : اين نشريه به صورت رايگان در اختيار تمامي بهره برداران  گل محمدي مديران مراكز كشت بافت و گلخانه داران عزيز ايراني ، افغان و تاجيك كه در زمينه ي توليد گل هاي زينتي ، سبزي و صيفي و ميوه فعاليت دارند ، قرار مي گيرد. از مديران محترم تقاضا مي گردد اگر تا حال حاضر در ليست آبونمان مجله قرار نگرفته اند با روابط عمومي” گلخانه داران ” به شماره تلفن هاي 56577151-021 و 09101302760 تماس حاصل نموده و يا به آدرس الكترونيكي rastegar@rastegarbiotech.com مكاتبه نمايند.

 


                                                                                               
دانلود کامل مجله شماره 1
                                                                                                  
                                                                                                    
                                                                                                               دانلود مجله شماره 2

           

 

 

    دانلود مجله شماره 3