پيام هاي روزانه آموزشي - پايه هاي ميوه

پيام ها ي روزانه آموزشي - پرورش پايه هاي ميوه:

 

1-مراحل تولید پایه های رویشی انواع میوه ها

 • پایه های رویشی در آزمایشگاه تولید می شوند
 • انتقال پایه ها به سالن سازگاری
 • انتقال از سینی کشت به کیسه گلدانی
 • سپری شدن زمان لازم برای رشد طولی پایه ها
 • انتخاب پایه های ارسالی
 • بسته بندی نهایی
 • بارگیری
 •  

   

  2- پایه های رویشی

  استفاده از پایه های رویشی در احداث باغهای میوه دنیا به دلیل مزایای آنها از سالیان قبل آغاز و در حال حاضر به شدت در حال توسعه است. به شرط انتخاب صحیح یا استفاده از این پایه ها امکان دستیابی به مزایای زیر حاصل می گردد :

   

  - احداث باغهای میوه مدرن و متراکم

   

  - همگن بودن باغ و سهولت در انجام عملیات داشت و برداشت

   

  - افزایش بهره وری مصرف آب و کاهش هزینه های تولید میوه

    - کاهش دوره نونهالی و عملکرد در هکتار بیشتر                                                                                                                                                                    

   

  - کاهش عادت سال آوری یا تناوب باردهی در باغ های میوه

   

  - افزایش خصوصیات کیفی میوه مانند شکل، رنگ و زمان رسیدن

  - القا مقاومت یا تحمل به شرایط نا مساعد محیطی و آفات و بیماریها

   

   

  3 -جدول توصیه کودی عمومی جهت درختان میوه متناسب با دوره رشد گیاه

   


 
 
مرحله رشدی گیاه

کود مناسب استفاده

بعد ازانتقال نهال به زمین اصلی

کودهای فسفر و نیتروژن بالا

دوران ابتدایی رشد و قبل از شکوفه دهی

کودهای کامل نیتروژن بالا

زمان تورم جوانه های شکوفه

کودهای کامل فسفر و پتاس بالا

زمان فندقی  تا برداشت میوه

کودهای کامل پتاس بالا

محلولپاشی کودهای میکرو یک تا دوبار طی فصل رشد


4-روش انتقال نهال به زمین اصلی آماده سازی زمین

 

1-4-استفاده مخلوطی از کودهای آلی و پودری قبل از کشت متناسب با آنالیزخاک، به بهبود شرایط فیزیکی و تغذیه ای گیاه کمک شایان توجهی مینماید.  اگر از کودهای دامی استفاده میشود باید دقت شود که شوری بالایی نداشته باشد و کاملأ پوسیده شده باشد. ترکیب خاک با کودهای پودری نیتروژن و فسفر بالا همراه با کودهای دامی بهترین ترکیب برای آماده سازی زمین قبل از انتقال نهال می باشد.

 

 

براي اطلاعات بيشتر به مراحل تولید پایه های رویشی انواع میوه ها در مرکزسايت مراجعه بفرماييد.