پيام هاي روزانه آموزشي - گل و گياهان زينتي

پيام ها ي روزانه آموزشي - گل و گياهان زينتي:

 

شرايط اقليمي مناسب گل رز:

 

1-دما

 • 17-24 درجه سانتي گراد مطلوب است.
 • كنترل نوسانات دمايي تا ظهور جوانه گل قابل مشاهده جهت جلوگيري از تشكيل شاخه هاي كور لازم است.
 • نوسانات شديد دماي شبانه روز سبب تشكيل شبنم و شيوع سفيدك دروني و سياه شدن حاشيه گلبرگ ها مي شود كه بيش تر در رزهاي قرمز ديده مي شود.
 • دماي بستر بين 16 تا 23 درجه باشد.  
 •  

  2-اثرات دماي پائين در توليد گل رز

   

   

   

  3-اثرات دماي بالا در توليد  گل رز

   

   

   

   

   

  4-كنترل درجه حرارت

   

   

   

  5-سيستم هاي خنك كننده

   

   

   

  براي اطلاعات بيشتر به آموزش هاي ديجيتالي سايت مراجعه بفرماييد.