گل محمدی دیم

ایجاد گلستان های گل محمدی در ایران از طریق قلمه و پاجوش است که از معایب آنها می توان به انتقال آلودگی، عدم موزونی و تناسب یکسان، ظرفیت پائین تولید و عدم کنترل تولید اسانس اشاره کرد. این در حالی است که پایه های کشت بافتی گل محمدی تولیدی مرکز، دارای ویژگی های ذیل هستند:


1. تولید پایه ها در آزمایشگاه کشت بافت

2. مقاوم به کم آبی و کشت به شیوه دیم

3. پایه های سالم سازی شده

4. پایه های متناسب با اقلیم های گوناگون

5. تفریق گل محمدی خوراکی و غیر خوراکی

6. ظرفیت بالای تولید در مقیاس های کلان

7. یکسانی پایه در گلستان های ایجادی
8. افزایش توان مدیریت تولید
9. برخورداری از یارانه ویژه دولتی (گلستان کاران به ازای خرید هر پایه گل محمدی از مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار مبلغ 12000 ریال یارانه دولتی دریافت می نمایند )

برای اطلاع بیشتر به بخش گل محمدی سایت مرکز مراجعه فرمائید. 

 گفتنی است مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار اولین تولید کننده تجاری گل محمدیِ کشت بافتی در ایران است.