سخنرانی دکتر ایرج رستگار پنج شنبه مورخ ٩٦/٠٩/١٦در بخشداری گلسرخ کاشمر
سخنرانی  دکتر ایرج رستگار  پنج شنبه مورخ ٩٦/٠٩/١٦در بخشداری گلسرخ کاشمر با موضوع:

ویژگی ها  و مزیت های گل محمدی کشت بافتی با حضور دکتر بنیادی نماینده  محترم مجلس و مسولین جهادکشاورزی و کشاورزان پیشرو منطقه برگزار شد.