17 درصد سطح زیر کشت و 13 درصد تولید خرمای جهان متعلق به ایران است
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: 17 درصد سطح زیر کشت خرمای جهان مربوط به ایران است در حالی که 13 درصد خرمان جهان در کشور ما تولید می شود.
17 درصد سطح زیر کشت و 13 درصد تولید خرمای جهان متعلق به ایران استبه گزارش خبرگزاری دانا، اسکندر زند در همایش بین‌ المللی کشت بافت خرما که صبح امروز در مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج برگزار شد، با اشاره به 8 عامل موثر بر کشاورزی، اظهار کرد: آب، خاک، ذخایر ژنتیکی و هوا از عوامل طبیعی و سرمایه، بازار، نیروی ماهر و تکنولوژی از عوامل انسانی موثر بر کشاورزی است.
 
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: اگر مقایسه ای بین کشاورزی الان و گذشته داشته باشیم، در می یابیم که عرصه عوامل طبیعی بر ما تنگ شده و باید با عوامل انسانی جبران شود.
 
وی تصریح کرد: با افزایش سرمایه، دانش و تکنولوژی می توانیم میزان تولیدات کشاورزی را افزایش دهیم.
 
زند، اهداف عمده بخش کشاورزی در هزاره سوم را کاهش فقر، افزایش درآمد، امنیت غذایی و پایداری اکوسیستم عنوان کرد و افزود: در گذشته ما بیشتر به کاهش فقر و افزایش تولید فکر می کردیم در حالی که اخیرا دو مقوله جدید کیفیت تولید و پایداری اکوسیستم به این موارد اضافه شده که ما باید این اهداف را نیز مورد توجه قرار دهیم. بنابراین در حال حاضر کار کشاورزی نسبت به گذشته سخت تر شده است.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: کشاورزی دانش بنیان کشاورزی است که به  افزایش درآمد، تامین امنیت غذایی و پایداری اکوسیستم فکر می کند و سه رکن دارد که از جمله ارکان آن تحقیقات، نظام دانش و اطلاعات و نظام نوآوری است.
 
وی خاطرنشان کرد: ما می بایست سرمایه را با پژوهش به دانش و دانش را با نوآوری به ثروت تبدیل کنیم.
 
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به جایگاه جهانی تولید خرمای کشور اظهار کرد: 17 درصد سطح زیر کشت خرمای جهان مربوط به ایران است در حالی که 13 درصد خرمان جهان در کشور ما تولید می شود. این نشان می دهد شکاف زیادی بین سطح زیر کشت و میزان تولید در کشور ما وجود دارد و باید عملکردمان را در این زمینه افزایش دهیم.
 
زند، مسن بودن نخلستان ها، اختلاط ارقام، خسارات ناشی از جنگ، بحران کم آبی، تغییرات اقلیمی و آفات و بیماری ها را از مشکلات تولید خرما در کشور دانست و گفت: از عوامل تاثیرگذار بر آینده نخیلات می توان به قوانین جهانی، پدیده های ناهنجار نوظهور، کاهش مزیت تولید و صادرات ارقام کنونی و کاهش شدید نیروی کار شاغل اشاره کرد.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی از نیاز کشور به 12 میلیون اصله نهال یا پاجوش خرما خبر داد و گفت: توسعه سطح زیر کشت نخل خرما، اصلاح نخلستان ها و جایگزینی نخلستان ها از برنامه های ما در افق 1404 است.
 
وی با بیان اینکه روش کشت بافت به دلایل مختلف از روش های ارجح تکثیر نهال خرما است، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در 6 استان کشور، برخی اختلالات رویشی و زایشی از جمله کوتولگی نخل ها، نارسی، تغییر رنگ برگچه ها و... از جمله اختلالات رویشی و زایشی کشت بافت است.