همايش بين المللي كشت بافت خرما

همايش بين المللي كشت بافت خرما


 
 
مركز بيوتكنولو‍‍‍‍‍‍ژي دكتر رستگار برگزار ميكند:
 
همايش بين المللي كشت بافت خرما در تاريخ 20 تير ماه 96 توسط مركز بيو تكنولوژي دكتر رستگار برگزار مي شود.
در همايش فوق ضمن ارئه مرحله به مرحله فر آيند كشت بافت خرما با فيلم هاي مستند كليه پروتكل هاي استقرار،پر آوري،ریشه زايي و سازگاري نيز ارائه مي گردد.ضمنا اين همايش باحضور مديران مركز كشت بافت خرما از كشور عمان برگزار مي گردد. محل برگزاری همایش: کرج - کیلومتر5 جاده ماهدشت - خیابان شهید همت - مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) - سالن استاد مطهری

 

دانلود فرم ثبت نام همایش بین المللی کشت بافت خرما


بخش هايي كوتاه از فيلم هاي قابل ارائه در همايش: