سي و يكمين جشنواره ملي كشاورزي ايران

 


  نهال های گل محمدی کشت بافتی توليد مركز بيوتكنولوژي دكتر رستگار در جای جای ایران شگفتی آفریدند . از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب  کشور نهال هایی که کاشت گردیده بودند نتایج یکسانی را در پی داشتند .نكته مهم آن كه در سي و يكمين دوره انتخاب و معرفي نمونه هاي ملي بخش كشاورزي ايران آقاي نوروزي از منطقه چليچه شهركرد كه تمامي گلستان خويش را از نهال هاي گل محمدي كشت بافتي مركز بيوتكنولوژي دكتر رستگار انتخاب كرده بود به عنوان نمونه ملي در حوزه گل محمدي انتخاب شد. برخی از ويژگي هاي گل محمدي كشت بافتي  بدين شرح است :

·          گل دهی انبوه زیر یک سال

·          رشد رویشی چند برابر نسبت به سایر نهال ها

·          عدم آلودگی نهال ها

·          یکسانی و برخورداری از ژنوتیب ها و فنوتیب های یکنواخت

·          برخورداری از اسانس مطلوب

·          صیانت از خاک به دلیل عدم آلودگی های انتقالی

·          برخورداری از حمایت دولتی و یارانه

·          امکان مدیریت تولید بهینه

 

 براي ديدن ويديو كليك نماييد.

 

در نخستين جشنواره ملي كشاورزي ايران از كشاورزان، پژوهشگران و توليد كنندگان برتر كشور تقدير شد. در اين جشنواره آقاي نوروزي كه از منطقه چليچه چهار محال و بختياري كه به عنوان نهالستان كار برتر كشور در گل محمدي برگزيده شد از گل محمدي هاي كشت بافتي مركز بيوتكنولوژي دگتر رستگار تهيه كرده بود.